Sociale projecten die Rotary Tielt steunt

Hierbij geven wij u graag een greep uit de projecten die we tijdens het werkjaar 2022-2023 hebben gesteund :


De Lovie vzw, ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap.
 
Boven de Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Dit met veelrespect en liefde voor kostbare herinneringen.
 
De Luifel vzw ondersteunt mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. De ondersteuning die geboden wordt, situeert zich zowel op het vlak van de persoon en zijn netwerk, het wonen zelf, als op het vlak van zinvolle dagbesteding. 
Via de aankoop van een elektrische bakfiets ondersteunt Rotary Club Tielt, samen met de steun van het Rotary District, het project “duurzame broodbakfiets” van vzw De Luifel en vzw De Rinkel. Zo kunnen de doelgroepmedewerkers zelf overtollig brood van  een industriële bakkerij ophalen en op een duurzame manier een broodronde realiseren. 
 
Toontjeshuis wil een duurzame thuis creëren voor volwassenen met een beperking, in al zijn facetten. Enerzijds door de aanpasbaarheid aan hun specifieke noden en anderzijds door het bouwen met innovatieve duurzame technologiën.
 
Met onze Classic Car for Charity hebben we de bewoners van Viro VZW een onvergetelijke dag gegeven.
Via Rotary Foundation, steun aan onder andere Polio Plus: de internationale campagne van Rotary ter bestrijding van Polio.
 
Ook tijdens ons huidig werkjaar 2023-2024 steunen we met RC Tielt tal van projecten en initiatieven.


Ons Huis Sint-Anna in Brugge biedt meer specififieke zorg aan personen met een aangeboren of niet-aangeboren beperking, dit op verschillende locaties in de stad. Zo creëren ze een warme ‘thuis’ voor meer dan 100 mensen uit Brugge en de wijde omgeving, in kleine groepjes, met gerichte dagbesteding of begeleid werk. Een belevingsdag voor deze doelgroep wordt mee ondersteund via een Rotary District grant. 
UNIE-K (locatie Waaiberg Gits) biedt intensieve ondersteuning aan volwassenen met een meervoudige beperking. Het doel is een kwaliteitsvol en gelukkig leven kunnen leiden. De ervaren medewerkers bieden een deskundig aanbod op verschillende levens- domeinen: van ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en zorgen voor een zinvolle dagbesteding over inzetten op lichamelijk welbevinden en functioneren tot werken aan een positief zelfbeeld en een rijk gevoelsleven. Via onze Classic Car for Charity zetten we De Waaiberg dit jaar in de schijnwerpers.


In woonzorgcentrum De Zonnewende te Meulebeke werd de installatie van een pijnpomp gefifinancierd, zodat bewoners niet verplicht worden daarvoor naar het zieken- huis te gaan. 


De Doorgang Tielt (vroeger Sint Vincentiusvereniging) wil minderbedeelden zonder onderscheid van ras of godsdienst zowel morele als concrete materiële hulp toereiken. 


Opstap vzw Tielt biedt ondersteuning aan op vlak van vrije tijd aan mensen met een ondersteuningsnood in de regio Midden-West-Vlaanderen. Dit aan de hand van een eigen aanbod voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen of door individuele trajecten op maat. 


Doorlopende initiatieven:


Rotary en toekomst, wetenschap en techniek is een project opgestart door RC Tielt met als doel jongeren uit de laatste jaren van het lager onderwijs te interesseren voor een technische vorming. Jaarlijks worden voor een 300-tal kinderen van een 15tal scholen in de regio Tielt bedrijfsbezoeken georganiseerd.


De aperitiefconcerten van Apéro con fuoco zijn ondertussen een gevestigde waarde bij Theater Malpertuis te Tielt. Het is een platform voor zowel veelbelovende musici als talent van eigen bodem. 


Kom op tegen Kanker investeert sterk in wetenschappelijk kankeronderzoek waarbij het belang van de (ex-)kankerpatiënt centraal staat. 


Rotary Club Tielt is één van de coördinerende clubs van een grootschalig project in Ethiopië ter verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 160.000 inwoners in noord-Ethiopië. Hierbij wordt samengewerkt met lokale actoren. Mede ondersteund door meer dan 20 Rotary Clubs Innerwheel Midwest, Lions Club Kortrijk Leie alsook de Provincie West-Vlaanderen, Stad Tielt en Stad Kortrijk en meerdere privé sponsors.


De regering financiert niet langer de MUG-helicopters. RC Tielt engageert zich samen met 24 andere Rotaryclubs voor 3 jaar om de MUG-Heli in de lucht te houden. De enige MUG-Heli in Vlaanderen, ten dienste van de West-Vlaamse bevolking.