Sociale projecten die Rotary Tielt steunt

Rotary en toekomst, wetenschap en techniek is een project opgestart door RC Tielt met als
doel jongeren uit de laatste jaren van het lager onderwijs te interesseren voor een technische
vorming. Jaarlijks worden voor een 300-tal kinderen van een 15tal scholen in de regio Tielt
bedrijfsbezoeken georganiseerd.


In samenwerking met “De Sleutel – Gent”, dat al jaren actief is op gebied van drugspreventie,
wordt dit jaar voor de 9de keer op rij een toneelstuk opgevoerd voor de Tieltse jeugd. Het toneelstuk van Frank Van Eerum zet aan tot discussie onder de leerlingen. Nabespreking volgt in klasverband onder leiding van leerkrachten die eerst een trainingsessie volgden bij De Sleutel.

Rotary Club Tielt en hogeschool Howest investeren in ‘peer support’ als hefboom voor een
positief schoolklimaat in alle secundaire scholen van Tielt, Meulebeke en Ruiselede – zodat elke
jongere zich “wel in zijn vel” voelt. 16 leerkrachten, opvoeders of leerlingenbegeleiders werden
opgeleid tot peer support coach (postgraduaat).


Jaarlijks wordt rond kerstmis in Tielt de Kerstcorrida georganiseerd, met 1500 deelnemers.
Rotary Tielt draagt zijn steentje bij voor de organisatie van dit initiatief.


Dit werkjaar worden, met steun van Rotary District twee belevingskoepels gerealiseerd bij Adagio
assistentiewoningen, en Mivalti. Een belevingskoepel is een fysieke dôme, waarbij beelden/
video’s worden geprojecteerd, zodat men het gevoel krijgt er life aanwezig te zijn. In samenwerking
met het VrijTechnisch Instituut (VTI).


De regering financiert niet langer de MUG-helicopters. RC Tielt engageert zich samen met 24
andere Rotaryclubs voor 3 jaar om de MUG-Heli in de lucht te houden. De enige MUG-Heli in
Vlaanderen, ten dienste van de West-Vlaamse bevolking.


Mindervaliden Vlaanderen – afdeling Tielt organiseert voor haar leden maandelijks een bijeenkomst waarbij medische informatie verstrekt wordt, maar vooral zorgen dat de veelal bejaarde mindervaliden even uit de eenzaamheid kunnen ontsnappen. 


De Doorgang (vroeger Sint Vincentiusvereniging) wil minderbedeelden zonder onderscheid van
ras of godsdienst zowel morele als concrete materiële hulp toereiken.

Rotary Club Tielt is één van de coördinerende clubs van een grootschalig project in Ethiopië
ter verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 160.000 inwoners
in noord-Ethiopië. Hierbij wordt samengewerkt met lokale actoren. Mede ondersteund door
meer dan 20 Rotary Clubs Innerwheel Midwest, Lions Club Kortrijk Leie alsook de Provincie
West-Vlaanderen, Stad Tielt en Stad Kortrijk en meerdere privé sponsors.


Via Rotary Foundation, steun aan onder andere Polio Plus: de internationale campagne van
Rotary ter bestrijding van Polio.